Polityka Prywatności zgodna z RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGODNA Z RODO:

Polityka prywatności Sklepu Pracownia Własnymi Rękami

 

Drogi Kliencie!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH „Administrator”

KLAUDIA OSMANOWSKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia Własnymi Rękami Klaudia Osmanowska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 8792493990 , nr REGON 367409118, adres: Bocień 2/2, 87-140 Chełmża.

2. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ


Cel przetwarzania:

 • Realizacja Twoich zamówień

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Nasz prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony

 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych
 • ich sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania
 • przeniesienia danych do innego administratora

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora,

 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • hostingodawca
 • biuro księgowe
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • Podmiot pośredniczący w sprzedaży
 • portale społeczniościowe
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot realizujący dostawę towarów na wybrany przez Klienta adres

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
pracownia.wlasnymirekami@wp.pl