Regulamin

Regulamin Sklepu Pracownia Własnymi Rękami

Sklep internetowy działający na platformach:

Strona sklepu: www.pracownia-wlasnymirekami.pl

Facebook jako: Pracownia Własnymi Rękami

Sklep prowadzony przez firmę

Pracownia Własnymi Rękami Przemysław Osmanowski

z siedzibą w: Bocień 2/2, 87-140 Chełmża

NIP: 8792504647

REGON: 383771829

Adres mailowy: pracownia.wlasnymirekami@wp.pl

Telefon kontaktowy: 693933089

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 9-16:00

Regulamin Sprzedaży:

I – Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin

 2. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym lub na innej wybranej platformie należącej do firmy Pracownia Własnymi Rękami Przemysław Osmanowski.

 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pracownia-wlasnymirekami.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 8. Projekt – Plik w formacie .pdf lub innym wysyłany na życzenie Klienta na podany przez niego adres mailowy, przygotowany przez Sklep w celu przygotowania do realizacji zamówienia na indywidualnie zaprojektowaną papeterię.

II – Informacje ogólne:

1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu.

2. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej.

3. Zamawiający składa zamówienie za pomocą platformy internetowej Sklepu: www.pracownia-wlasnymirekami.pl  lub poprzez zamówienie złożone na Fanpage na Facebooku: Pracownia Własnymi Rękami oraz poprzez adres e-mail: pracownia.wlasnymirekami@wp.pl

Zamawiający składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Momentem zawarcia sprzedaży jest zaksięgowanie wpłaty za zamówienie przez Sprzedającego po wcześniejszym ustaleniu kwoty z Kupującym.

4. Sklep zastrzega, iż zdjęcia przedstawionych na wymienionych wyżej platformach towarów to zdjęcia przykładowe i zakupione przedmioty mogą nieznacznie odbiegać od ich prezentacji na stronie w zakresie barwy, wielkości lub układu nadruku. Sytuacja dotyczy szczególnie zamówień produktów z inną treścią niż ta na przykładowym wzorze za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

5. Wszelkie dane osobowe Zamawiającego, zarejestrowane w systemie Sklepu, będą wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia. Po zrealizowanym zamówienie dane osobowe Zamawiającego będą usuwane w ciągu 30 dni. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim lub przetwarzane w inny sposób. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych tekst jedn.: Dz.U.2002.101.926 ze zm..

III – Składanie zamówienia

1. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem:

 • strony Sklepu: www.pracownia.wlasnymirekami.pl

2. Zamówienia może złożyć wyłącznie osoba pełnoletnia.

3. Momentem zawarcia umowy jest zaksięgowanie wpłaty za zamówienie na rachunku bankowym podanym podczas składania zamówienia.

4. Podczas składania zamówienia oraz podawania informacji bardzo proszę kontaktować się w jeden wybrany sposób. Korespondencja pisana z innych maili niż zostało złożone zamówienie lub z innych kont platformy nie zostanie przyjęta i nie będzie brana pod uwagę przez Sklep.

5. Minimalna wartość zamówienia jest określona dla zaproszeń ślubnych, winietek, zawieszek, podziękowań dla gości i wynosi minimalnie 20 sztuk. Minimalne ilości podane są również w opisach produktów.

6. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji towaru przez Zamawiającego ze Sklepem oraz po ostatecznej mailowej akceptacji projektu (jeśli dotyczy). W przypadku produktów bez projektu realizacja liczona jest od dnia następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty.

7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zaksięgowanej płatności za zakupiony towar. DOPIERO PO ZAKSIĘGOWANEJ WPŁACIE OTRZYMAJĄ PAŃSTWO PROJEKT ZAPROSZEŃ oraz rozpocznie się realizacja pozostałych produktów oferowanych przez Sklep. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko w przypadku zamówień przez Facebook lub Loginu z platformy sprzedażowej. W przeciwnym wypadku nie nastąpi realizacja zamówienia do czasu, aż Zamawiający nie skontaktuje się ze Sklepem i nie wyjaśni kwestii numeru/nazwy zamówienia.

8. Termin płatności za zamówiony towary wynosi 7 dni. Jedyną akceptowaną formą płatności jest przelew bankowy przedpłatowy na rachunek sklepu.

9. Opóźniony termin płatności opóźnia realizację zamówienia za co Sklep nie bierze odpowiedzialności.

IV – Projekty graficzne:

Projekty graficzne

1. Projekt graficzny wykonujemy na: zaproszenia ślubne, dodatkowe wkładki, menu, plany stołu w postaci plakatu, plakaty dekoracyjne, upominki dla gości.

2. Projekty przesyłane są do 4-5 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie na naszym koncie.

3. W przypadku zamówienia ekspres projekt przesyłamy w ciągu 1-2 dni roboczych.

4. Projekt wysyłamy pocztą elektroniczną z adresu pracownia.wlasnymirekami@wp.pl projekt graficzny zaproszenia ślubnego z jedną wersją tekstu. Wstępny projekt wysyłamy w postaci pliku PDF na wskazany przez Państwa w trakcie zamówienia adres e-mail. Do odczytania plików są potrzebne programy: Adobe Reader. Realizacja zamówienia zaproszeń ślubnych następuje po poinformowaniu Sklepu przez Zamawiającego o akceptacji projektu drogą mailową.

5. Bardzo proszę o sprawdzanie zamówień spersonalizowanych pod względem wszystkich informacji, dlatego że projekt zaakceptowany z błędem nie zostanie przyjęty z powrotem jako zwrot towaru.

6. Po akceptacji projektu nie można zrezygnować z realizacji zamówienia bez zgody Sklepu.

7. Za błędy w zaakceptowanym przez klienta projekcie odpowiada klient.

8. Projekt wykonywany na indywidualne życzenie jest własnością Sklepu i może zostać sprzedany również innym klientom.

Za wyjątkiem:

Projektów z użyciem grafik, czcionek lub innych pomocy wysłanych przez klienta, który jest ich właścicielem (z racji stworzenia lub własnej licencji).

9. Projekty wykonane na podstawie grafik zaproponowanych przez klienta, ale funkcjonujących w internecie, do których Sklep również może mieć dostęp i posiada odpowiednią licencję lub zgodę należą do Sklepu.

10. Projekty należące do klienta to wyłącznie takie pliki, które w całości wysyła klient i zleca Sklepowi sam wydruk gotowego wzoru.

11. Krótki opis i kilka przykładów, które wysyła klient nie są pomysłem na konkretny projekt i taki pomysł nie należy do klienta. Nadal projektantem jest Sklep i projekt jest własnością intelektualną Sklepu.

12. Cena projektu na życzenie – 50 zł

V Uprzejmie informujemy!

1. 5 poprawek do projektu jest w cenie zaproszeń, każda kolejna poprawka wynosi 15 zł. Przy zakupie 3 poprawek obowiązuje promocyjna cena 40 zł.

2. Jeśli Klient życzy sobie inny tekst niż ten z przykładu proszę o tym poinformować od razu i nie czekać wstępny na projekt, bo zmiana będzie liczona jako poprawka.

3. Im wcześniej podadzą Państwo wszystkie informacje do projektu tym szybciej zostanie on ustalony, co znacznie przyspiesza realizację.

4. Przy składaniu zamówienia, najpóźniej po jego opłaceniu Zamawiający jest zobowiązany do podania adresu do wysyłki. W przeciwnym wypadku zamówienie nie będzie przekazane do realizacji, a po 7 dniach (braku kontaktu) zostanie skasowane z rejestru zamówień.

5. Przygotowanie i akceptacja projektu nie oznacza, że wysyłka nastąpi natychmiast. Obowiązuje kolejka i termin realizacji podany w opisie produktu.

Uwaga! W momencie rezygnacji z zamówienia, po wykonania projektu graficznego przy zwrocie należności potrącamy kwotę 50 zł bez względu na wartość zamówienia.

VI Realizacja zamówienia:

1. Realizacja zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu oraz po wpłaceniu całości kwoty należnej za zamówienie w formie przelewu bankowego z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska zamawiającego w przypadku zamówień przez Facebook lub Loginu w przypadku zamówień przez platformy sprzedażowe.

2. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu, wydrukowane zostanie dokładnie to co zostało wprowadzone podczas składania zamówienia.
Wszelkie zmiany w treści po złożonym zamówieniu należy zgłaszać drogą mailową w tym błędne dane, literówki, zmiany w liście go
ści itp.

UWAGA: Zmiany należy zgłaszać dokładnie tą samą drogą (mailem), którą zostało złożone zamówienie.

3. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Sklep i potwierdzone mailem zwrotnym.

4. Zamawiający nie może ingerować we wzory towarów oferowanych przez Sklep bez uprzedniego kontaktu ze Sklepem i ich ostatecznym uzgodnieniu.

5. Termin realizacji zamówienia:

 1. Produkty wykonywane na zamówienie: 10-14 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu jest inaczej.
 2. Zaproszenia: 10-14 dni roboczych + 4 dni robocze na projekt. Chyba, że w opisie produktu jest napisane inaczej.
 3. Produkty nie wykonywane na zamówienie, w żaden sposób nie przerobione, wyprodukowane gdzie indziej: 4-5 dni roboczych. Za wyjątkiem produktów, których w opisie jest podany inny termin.
 4. Terminy dla produktów premierowych podane są w opisach danych rzeczy.

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.

7. Całe zamówienie złożone na jedno nazwisko wysyłane jest jedną paczką. Kupujący pokrywa koszt wysyłki zależne od ilości zamówionych produktów. Jest on generowany podczas składania zamówienia. W przypadku gdy zamówienie składa się z kilku produktów o różnym czasie realizacji całość zamówienia jest realizowana zgodnie z najdłuższym terminem realizacji. Takie zamówienie jest wysyłane jedną paczką nie dzielimy wysyłki produktów.

8. Paczki są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej. Czas dostawy paczki przez firmę kurierska nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskiej z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

9. W przypadku nie dostarczenia paczki przez firmę kurierską, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru zamówienia.

10. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji serwis zwraca zamawiającemu 1 % wartości zamówienia za każdy dzień ROBOCZY opóźnienia.
Pierwszym dniem opóźnienia jest kolejny dzień roboczy od ostatniego dnia czasu realizacji produktu. Zamawiający po otrzymaniu opóźnionego zamówienia zobowiązany jest przesłać w wiadomości e-mail danych do przelewu wraz z numerem zamówienia.

11. Zaproszenia wykonane na zamówienie mogą zostać pokazane jako realizacje, jak również produkty pokazowe na naszych stronach internetowych oraz w kanałach społecznościowych. Dotyczy to tylko tych części produktów, które nie łamią przepisów Polityki Prywatności RODO. Co oznacza, że nie zdradzamy danych osobowych na produktach.

VII Zwrot towaru

1. ZWROTÓW CZĘŚCI PRODUKTÓW NIE PRZYJMUJEMY, ponieważ nabyte w naszym sklepie produkty są spersonalizowane i wykonywane na specjalne zamówienie przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta.

Przykład: W przypadku zakupu 30 sztuk spersonalizowanych zaproszeń i ustaleniu nieprawidłowego wykonania produktu należy zwrócić wszystkie 30 sztuk.

2. Większość produktów wykonywane w naszym sklepie są wykonywanie na zamówienie i według indywidualnych parametrów wskazanych w zamówieniu.
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb.

3. Jeśli jakiś towar został zakupiony bez indywidualnych specyfikacji zwrotu można dokonać w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

4. Czas terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres: Pracownia Własnymi Rękami Klaudia Osmanowska, Bocień 2/2, 87-140 Chełmża przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VIII Odstąpienie od umowy kupna

 1. Zamówienie produktów bez specyfikacji może zostać anulowane w każdej chwili: Od dnia zakupu do upływu 14 dni od otrzymania zamówienia – bez podania przyczyny.
 2. Zamówione produkty ze specjalnymi wytycznymi służące do zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, tj. niepowtarzalne, spersonalizowane, wykonane na indywidualne potrzeby klienta nie podlegają możliwości odstąpienia od umowy.

IX Reklamacje

1. Po otrzymaniu Paczki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zgodność przesyłki ze złożonym zamówieniem. Reklamację można zgłosić do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

2. Przy reklamacji towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep tą samą drogą, którą zostało złożone zamówienie lub mailem na adres: pracownia.wlasnymirekami@wp.pl

3. Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem.

4. Zwrot ceny zakupionego towaru na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia zwracanego towaru do Sklepu, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.

5. W przypadku błędów powstałych z winy Sklepu Zamawiający powinien zgłosić drogą mailową informację o reklamacji oraz odesłać zamówiony towar na adres Sklepu pokrywając koszty wysyłki. Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć towar tak aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Jakakolwiek ingerencja w otrzymany towar będzie skutkowała odrzuceniem reklamacji.

6. Sklep nada paczkę zwrotną do Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania nadesłanego przez Zamawiającego towaru wraz z poprawionym lub nowym towarem lub zostanie poinformowany o planowanym terminie wysyłki poprawionych produktów.

7. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt V.1.

8. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy:

a. dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem np. treść zaproszenia, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor wstążki lub sznurka;

b. dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia;

c. produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia;

d. jej podstawą są różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje.

9. W przypadku gdy Zamawiający nie zgadza się z decyzją Sklepu w sprawie reklamacji, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Zamawiający może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

– Zamawiający może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą

– Zamawiający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

10. Termin rozpatrzenia reklamacji: Maksymalnie 30 dni od daty jej wpłynięcia. Odpowiedź wysyłamy w formie pisemnej listem lub mailem, w zależności od sposobu jej otrzymania.

 

IX Gwarancja

1. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U.2002.141.1176 ze zm.

3. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt VI.8.

4. Warunkiem realizacji roszczeń Zamawiającego jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towaru.

X Rachunki i faktury VAT

1. Ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

2. Na życzenie Zamawiającego, zawarte przy składaniu zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu, Sklep wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę ze zwolnieniem z VAT, o ile Zamawiający poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury VAT.

XI – Przetwarzanie danych osobowych

1. Zapoznaj się z Polityką Prywatności zgodną z RODO dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią tego dokumentu.

XII- Wykorzystanie plików cookie

1. Zapoznaj się z Polityką plików cookies, która jest częścią tego dokumentu.

VIII Reklamacje

1. Po otrzymaniu Paczki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zgodność przesyłki ze złożonym zamówieniem. Reklamację można zgłosić do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

2. Przy reklamacji towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep tą samą drogą, którą zostało złożone zamówienie lub mailem na adres: pracownia.wlasnymirekami@wp.pl

3. Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem.

4. Zwrot ceny zakupionego towaru na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia zwracanego towaru do Sklepu, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.

5. W przypadku błędów powstałych z winy Sklepu Zamawiający powinien zgłosić drogą mailową informację o reklamacji oraz odesłać zamówiony towar na adres Sklepu pokrywając koszty wysyłki. Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć towar tak aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Jakakolwiek ingerencja w otrzymany towar będzie skutkowała odrzuceniem reklamacji.

6. Sklep nada paczkę zwrotną do Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania nadesłanego przez Zamawiającego towaru wraz z poprawionym lub nowym towarem lub zostanie poinformowany o planowanym terminie wysyłki poprawionych produktów.

7. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt V.1.

8. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy:

a. dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem np. treść zaproszenia, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor wstążki lub sznurka;

b. dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia;

c. produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia;

d. jej podstawą są różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje.

9. W przypadku gdy Zamawiający nie zgadza się z decyzją Sklepu w sprawie reklamacji, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Zamawiający może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

– Zamawiający może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą

– Zamawiający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 

IX Gwarancja

1. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U.2002.141.1176 ze zm.

3. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt VI.8.

4. Warunkiem realizacji roszczeń Zamawiającego jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towaru.

X Rachunki i faktury VAT

1. Ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

2. Na życzenie Zamawiającego, zawarte przy składaniu zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu, Sklep wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę ze zwolnieniem z VAT, o ile Zamawiający poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury VAT.

XI – Przetwarzanie danych osobowych

1. Zapoznaj się z Polityką Prywatności zgodną z RODO dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią tego dokumentu.

XII Wykorzystanie plików cookie

1. Zapoznaj się z Polityką plików cookies, która jest częścią tego dokumentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *